Çeviri eğitimi

İnsan kaynağı sektörümüzün en temel unsurudur. Ancak tercümanlık-mütercimlik bölümlerinin verdiği eğitimlerin yetersizliği ve öğrenim aşamasında sektörle bağlantısının olmaması, insan kaynağı unsurunun yetersiz kalmasına ve gelişiminin tesadüflere bağlı olarak gerçekleşmesine neden olmaktadır. Bu kapsamda faaliyet gösterdiğimiz sektörün, insan kaynağının yetiştirilmesine azami katkıyı sağlayarak daha profesyonel bir yapıya kavuşması için gerekli çabanın sarf edilmesini kendimiz için görev edindik. Dolayısıyla uygun ortam yaratarak öğrencilerin öğrenimleri sırasında ve sonrasında uzman çevirmenlerimizle doğrudan bağlantıya sahip olmasını ve kendilerine sektöre giriş konularında seminerler ve eğitimler vererek, onları sektörümüze kazandırma gayretini göstermeye söz veriyoruz.

CAT Araçları Eğitimleri

    • Trados eğitimi
      MemoQ eğitimi

Genel Eğitimler

    • Çeviri piyasasına giriş eğitimi

 

Çeviri eğitimi iste