Sözlü çeviri

Şirketimiz ardıl ve simültane çeviri hizmetleri sunmaktadır. Özellikle de günümüzde, dünyanın küreselleşmenin paralelinde gittikçe küçüldüğü, sınırların ortadan kalktığı bu ortamda iletişim büyük bir önem kazanmıştır. Farklı diller ve kültürler arasında sağlıklı iletişimin sağlanması ise çok iyi derecede her iki dile hakim, bu dilleri anadili seviyesinde bilen tercümanlarla mümkündür. Şirketimiz sözlü çeviri hizmetlerini sunarken öncelikle bu noktadan hareket ediyor ve sadece alanında iyi olan çevirmenlerden oluşturduğu, birçok başarı kazanmış ve yaptığı işlerle beceri ve bilgilerini kanıtlamış kadroları işlere atamaktadır. Bunun yanı sıra çevirmenlerimizi işin niteliği, konusu ve uzmanlık alanını da dikkate alarak belirlemekteyiz. Bu sayede size en iyi sonucu ulaştıracağımızı garanti ediyoruz.

Verdiğimiz hizmetler:

  •  Konferanslarda ardıl çeviri;
  • Konferanslarda simültane çeviri;
  • İş gezilerinde ardıl çevirileri;
  • İş gezilerinde refakat;
  • Toplantı çevirileri;
  • Görüşme çevirileri;
  • İkili görüşmeler
    ve benzeri birçok alan ve konuda sözlü çeviri hizmeti sunmaktayız.

 

SÖZLÜ ÇEVİRİ İSTE